Koppeling met CRM systeem en diverse monitoringssystemen

  • Aan- en uitschakelen verwarming op basis van bezetting

  • Temperatuurmonitoring diverse koelingen en vriezers

  • Aan- en uitschakelen diverse koelingen en vriezers

  • Automatische beregening boomgaard

  • Monitoren alcoholdampen destilleerderij

  • Legionella monitoring t.b.v. warm water installatie

  • Signaleringsfunctie temperaturen koelingen en vriezers

  • Monitoren ventilatiesysteem destilleerderij

  • Koppeling online planningssysteem